Ydelser

Clairvoyance

Jeg fortæller om dine aktuelle temaer og giver dig et bud på, hvilke veje, der ligger foran dig, til udvikling og løft i din energi.

Clairvoyance centreret om tidligere liv

Jeg ser på tidligere liv, bla med fokus på temaer og mønstre, som kan tække tråde til dette liv. Denne session kan lægges i forlængelse af en clairvoyance på 45 minutter.

Forældre session

Du får en hel time i et frirum, hvor det handler om dig og/eller dit barn. Du kan medbringe specifikke spørgsmål, som vi kan tale om og finde udvikling i. Du kan tage de bekymringer, tvivlsspørgsmål og usikkerheder, du har i dagligdagen op og jeg kan hjælpe med at belyse, hvilke veje, der er at gå. Er du forælder til et barn med funktionsnedsættelser og bor i København, tilbyder jeg at komme hjem til dig.

Mentorforløb

Over 3-5 gange guider jeg dig til udvikling af din intuition og hjælper dig til et energiløft. Alle forløb bliver tilrettelagt individuelt og sammen finder vi ud af, på hvilke områder, din udvikling skal ske.

Clairvoyance aften

Et arrangement med flere deltagere, hvor jeg giver korte beskeder og budskaber.