Priser

Clairvoyance – afdøde kontakt Tlf./Online/Personligt fremmøde

45 min. 950 kr.

Clairvoyance centreret om tidligere liv

30 min 650 kr.

Opfølgning

30 min. 650 kr.

Forældre session

60 min. 1.200 kr.

Mentorforløb

3 x 60 min. 3.000 kr.

Husrensning

1.500 kr.

Clairvoyance aften, pris efter aftale.

Jeg arbejder under tavshedspligt og efter de etiske regler udstukket af clairvoyantforeningen.

Sprog: Dansk, engelsk, dansk tegnsprog.

Afbud skal ske hurtigst muligt, senest dagen før kl. 16.

Jeg modtager kontanter eller Mobile Pay.